منبع سوالات آیلتس

انواع سوالات

منبع سوالات آیلتس

این بخش در مجموع شامل منبع سوالات اسپیکینگ با بیش از 2000 نمونه سوال آزمونی و غیر آزمونی است. هدف از ارایه سوالات غیر آزمونی آماده کردن دانشجوها برای لحظاتی به غیر آزمون است. ما اعتقاد داریم باید برای اکثر شرایط و گفتگوها در فرامتنهای مختلف آماده باشیم نه فقط به تعدادی سوال آزمون بسنده کنیم. استفاده از این بخش رایگان است. ضمنا این بخشها مرتب در حال به روز شدن و غنی شدن است.

اسپیکینگ

Part 1

Part 2

Part 3

 

رایتینگ

از انواع سوالات آیلتس این بخش فعلا شامل تعدادی سوال Task 2 از 5 نوع سوال است. استفاده از این بخش برای کاندیداهای آیلتس، تافل و هر فردی که سطح زبانیش بالای اینترمدیت باشد توصیه می گردد. افرادی که تمایل به شرکت در این دوره بی نظیر دارند توصیه می شود ثبت نام کنند. 

ثبت نام در دوره و مشاوره

نمونه سوالات Task 2