دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

مبلغ 30 هزار تومان بابت هر نگارشی که دانشجو ارسال می کند و بابت آن فیدبک دریافت می کند. برای مثال بابت هر 5 موضوعی که دانشجو خریداری نماید می بایست 150 هزار تومان پرداخت نماید.

10
30,000 تومان