دروس آیلتس

دروس ریدینگ

 

دروس اسپیکینگ

 

رایتینگ آیلتس

دروس رایتینگ

دروس لیسنینگ

در حال به روز رسانی…

کلاس های آموزشی آنلاین به همراه استاد

تدریس انگلیسی به افراد کم سواد

مطالعه شرایط

کلاس مکالمه ترمیک

مطالعه شرایط

کلاس بحث آزاد

کلاس بحث و گفتگو (بدون کتاب)

مطالعه شرایط

 

 

کلاس آیلتس

مطالعه شرایط

کلاس خانوادگی مکالمه آنلاین

کلاس خانوادگی آنلاین مکالمه انگلیسی

مطالعه شرایط

دوره های گام به گام غیر حضوری: 

دوره غیر حضوری رایتینگ تافل و آیلتس

دوره رایتینگ آیلتس و تافل اینترنتی 

شرایط دوره

آموزش گرامر

دوره آموزش گرامر و ویرایش متن (در حال آماده سازی)