دسته: سوالهای متداول درباره آزمون آیلتس

پرسشهای متداول آزمون دهندگان 0

پرسشهای متداول آزمون دهندگان

اطلاعاتی در مورد آزمون آیلتس آیلتس به چه معناست؟ International English Language Testing System 2. چند مهارت مورد آزمون واقع می شود؟ Speaking, reading, writing, listening البته باید توجه کنید که هر کدام از...