دسته: معرفی کتب لغت

Word Perfect 0

Word Perfect

کتاب Word Perfect ادعا میکند می تواند لغاتی را آموزش دهد که به روان صحبت کردن کمک می کند.  تعداد جلد 1 انتشارات لانگمن نویسندگان Mark Harrison صفحات 240 مطالب کتاب کتاب در سال...

معرفی کتاب آکسفورد وورد اسکیل 0

معرفی کتاب آکسفورد وورد اسکیل

معرفی Oxford Word Skills تعداد جلد 3 انتشارات Oxford University نویسندگان Ruth Gairns & Stuart Redman صفحات بیش از 250 مطالب کتاب تمرینهای آکسفورد وورد اسکیل بسیار مفید هستند و فقط به ارایه هم...