دسته: معرفی کتب مکالمه

در این دسته کتابهایی که عمدتا در کلاسهای مکالمه تدریس می شوند معرفی می گردند.
هدف از این معرفی، کمک به دانشجو در انتخاب صحیح کتاب است. همه ما هدفی از مطالعه و خواندن کتاب داریم و آن هدف رسیدن به مقصدی است در حداقل زمان و با کمترین هزینه.
هر چند موسسات زبان هر کدام روش خاص خود را با معرفی کتابی در خصوص مکالمه دنبال می کنند و دانشجو خیلی حق انتخاب ندارد.

معرفی سری  Interchange 0

معرفی سری Interchange

سری کتابهای مکالمه Interchange از سری کتابهای نام آشنا در ایران بوده و از معدود کتابهای مکالمه است که به ادیشن چهارم خود نیز رسیده است. هر ادیشن بهتر از ادیشن قبلی. نویسنده اصلی...