دسته: کتب رایتینگ

کتب رایتینگ آیلتس 0

کتب رایتینگ آیلتس

کتب رایتینگ آیلتس بر اساس اولویت برای مطالعه College Writing: From Paragraph to Essayاین کتاب از نظر اولویت مطالعه دارای اولویت اول است به توجه به اینکه به زبان ساده از پاراگراف نویسی  شروع...