دسته: معرفی کتابهای لیسنینگ

Tactics for Listening 0

Tactics for Listening

سری کتابهای (Tactics for Listening(T.F.Lاز سری کتابهای بسیار مفید در حوزه تقویت شنیدار زبان انگلیسی است. وقتی برای اولین بار با این کتاب برخورد می کنید احساس می کنید یه رفیق خوب پیدا کردید....