دسته: معرفی کشورهای انگلیسی زبان

معرفی کتاب Britain 0

معرفی کتاب Britain

آشنایی با بریتانیا و بریتانیایی ها: مخصوص مدرسین و زبان آموزان مدرسین هر زبانی از جمله زبان انگلیسی آگاه هستند که آشنایی با فرهنگ و تمدن کشوری دیگر می تواند کمک زیادی به تدریس...