سبد خرید 0

Active Skills for Reading – Intro

آشنایی با کتاب Active Skills for Reading- Intro

از محاسن این سری 5 تایی از کتاب Active Skills for Reading سطح بندی شدن آن است. هر کتاب مخصوص یک سطح. کتاب مذکور برای سطح مبتدی است. فردی که تصمیم به استفاده از این کتاب را دارد باید حداقل 500 کلمه از زبان انگلیسی و اطلاعات حداقلی از گرامر را بداند.

مطالب کتابخرید کتاب active skills for reading intro

این کتاب مناسب چه افرادی است؟ 

این کتاب به صورت سلف استادی قابل مطالعه است. همچنین در کنار کلاسهای ترمیک زبان می توان مورد استفاده واقع شود. هم Reading و هم Listening را تقویت می کند.

این کتاب به درد چه کسانی نمی خورد؟ 

هر چند سطح کتاب پایین است ولی مناسب افرادی که صفر هستند و هیچ دانش زبانی ندارند دشوار است ولی در کنار یک مربی براحتی می توانند آموزش ببینند.

توصیه خوب

مناسب است این کتاب در کنار کتاب ترم مورد تدریس قرار بگیرد. مثلا اگر کتابی ترم شما American File است ختما از این کتاب برای سرعت بخشیدن به یادگیری خود استفاده نماید.

کتاب (های) مکمل

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید